ഞെരിഞ്ഞില്‍

[1]


ലൈംഗിക ശേഷി വര്‍ധിപ്പിക്കാനും ,മൂത്ര തടസം മാറ്റാനും ,ഹൃദ്രോഗം,പ്രമേഹം,അശ്മരി, ശ്വാസ കോശ രോഗം ,എന്നിവ ശമിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു.
നീര് കുറക്കുന്നു,വാതവും,ത്രിധോഷവും ശമിപ്പിക്കുന്നു.മൂത്രതടസം നിമിത്തം മൂത്രമാര്‍ഗത്തില്‍ വേദനയുണ്ടായാല്‍ 50 ഗ്രാം ഞെരിഞ്ഞില്‍ ചതച്ചു ഒന്നര ഗ്ലാസ്‌ വെള്ളത്തില്‍
കഷായം വെച്ച് ഒരു ഗ്ലാസ്‌ ആക്കി വറ്റിച്ചു 40 മില്ലി വീതം നാലു നേരം കുറച്ചുദിവസം സേവിച്ചാല്‍ ശമനമുണ്ടാകും.
ലൈംഗിക ശക്തി വര്‍ധിക്കുന്നതിനു ഞെരിഞ്ഞിലും,അമുക്കുരവും തുല്യ അളവില്‍ എടുത്തു പൊടിച്ചു 15 ഗ്രാം പോടീ തേന്‍ ചേര്‍ത്ത് രണ്ടു നേരം കഴിക്കുകയും പുറമേ പാല് കുടിക്കുകയും ചെയ്യുക.ലൈംഗിക ശേഷി വര്‍ദ്ധിക്കുന്നതിനും ,ശരീര പുഷ്ടി ഉണ്ടാകുന്നതിനും നല്ലതാണു.

Leave a Comment