ഉഴിഞ്ഞ


പിത്തഹരമായ ഒരു ഔഷധമാണിത് . പനി, നീർതാഴ്ച, വാതം രോഗങ്ങൾക്ക് പ്രത്യഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉഴിഞ്ഞഘൃതം എന്ന് ഔഷധതിലെ പ്രധാന ചേരുവയാണ്. ചതവ്, പേശിക്ഷതം തുടങ്ങിയവക്കു വളരെ ഫലപ്രദം .

ഉഴിഞ്ഞ (ഇന്ദ്രവല്ലി )വൃഷണ വീക്കത്തിന് ഉഴിഞ്ഞയുടെ ഇല നന്നായി അരച്ച് ലേപനം ചെയ്യുന്നത് രോഗ ശമനത്തിന് നല്ലതാണു.
ഉഴിഞ്ഞയില ആവണക്കെണ്ണയില്‍ വേവിച്ചു നന്നായി അരച്ച് പുരട്ടിയാല്‍ നീര്,വാതം,സന്ധികളില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന,എന്നിവ ശമിക്കുന്നതാണ്.
മലബന്ധം,വയറു വേദന എന്നിവക്ക് ഉഴിഞ്ഞ സമൂലമെടുത്തു കഷായം വെച്ച് രണ്ടു നേരം 30 ml വേതം മൂന്ന് ദിവസം സേവിച്ചാല്‍ രോഗം ശമിക്കുന്നതാണ്.
ആര്‍ത്തവ തടസത്തിനു ഉഴിഞ്ഞയില വറുത്തരച്ചു അടിവയറ്റില്‍ പുരട്ടിയാല്‍ ഫലപ്രദമാണെന്ന് കണ്ടുവരുന്നു.

കടപ്പാട് ., ഫെയ്സ് ബുക്ക്‌ കൂട്ടായ്മ ആയ കൃഷിയിടം ഗ്രൂപ്പ്

2 Responses to "ഉഴിഞ്ഞ"

Leave a Comment