അമൃത്മരണത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് എന്താണോ അതാണ് അമൃത്.ചിററമൃത്,കാട്ടമൃത് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടുതരം അമൃത് ഉണ്ട്.അമൃതിന്‍റെ തണ്ടാണ് ഔഷധമായ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.അമൃതിന് പനിയെ കെടുത്തുവാന്‍ അസാമാന്യശേഷിയുണ്ട്.അമൃതോത്തരം കഷായത്തില്‍ വെട്ടുമാറന്‍ഗുളിക ചേര്‍ത്ത് കഴിയ്ക്കുന്നത് പനിയെ മെരുക്കാന്‍ ഉത്തമമാണ്.അമൃത് ചതച്ച് കഷായം ആക്കി സേവിച്ചാല്‍ മഞ്ഞപിത്തം,ചുമ,ഛര്‍ദ്ദി മുതലായ അസുഖങ്ങള്‍ ഭേദമാവും.അമൃത് രക്തശുദ്ധിയുണ്ടാക്കുന്നതിനാല്‍ ത്വക് രോഗങ്ങള്‍ക്ക് ഫലപ്രദമാണ്.വൃക്കരോഗത്തിന് അമൃതിന്‍നീര് 15മി.ലി രാവിലെയും വൈകിട്ടും സേവിക്കുന്നത് ഗുണകരമാണ്.പ്രമേഹത്തിന് അമൃത്,നെല്ലിക്ക ഇവയുടെ നീരില്‍ മഞ്ഞള്‍പ്പൊടിചേരത്ത് കഴിക്കാം.അമൃത് ചതച്ചിട്ട് ഒരു രാത്രി വെച്ച വെള്ളം അല്പം മഞ്ഞള്‍പൊടി ചേര്‍ത്തു കുടിച്ചാല്‍ പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാം.അമൃതിന്‍റെ നൂറ് എടുത്ത് കൊടുവേലി കഷായത്തില്‍ കുറുക്കി മെഴുക്കാക്കി 2ഗ്രാം വീതം കഴിച്ചാല്‍ പ്രമേഹം മാറും എന്ന് സിദ്ധവൈദ്യം പറയുന്നു.

അമൃത് അധിക അളവ് ഉളളില്‍ ചെന്നാല്‍ ഛര്‍ദ്ദിയുണ്ടാവാം.ചിററമൃതിന്‍ കഷായം ചിലതരം ക്യാന്‍സറുകള്‍ ഭേദമാക്കുമത്രെ.അമൃതിന്‍റെ തണ്ടിലുളള മൊരി ചുരണ്ടി കളഞ്ഞശേഷം ആണ് ഉപയോഗിക്കൂന്നത്.അമൃതാരീഷ്ടം,ഗുളുച്യാദി തൈലം തുടങ്ങിയ യോഗങ്ങളിലെ മുഖ്യചേരുവ അമൃതാണ്.


കടപ്പാട് : ഏറ്റവുമടുത്ത സുഹൃത്ത്
ചിത്രം : വിക്കീ പീഡിയ

4 Responses to "അമൃത്"

Leave a Comment